Select category

Legislatie

 

Legislatie e-guvernare

 

Hotarare Nr. 862 din 22 iulie 2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National.

 

LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

 

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 

NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 

LEGE nr. 365/2002 privind comertul electronic, publicata în Monitorul Oficial nr. 483 din data de 5 iulie 2002

 

HOTARÂRE DE GUVERN nr. 1259 din 13 decembrie 2001 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica

 

LEGE nr. 455 /2001 privind semnatura electronica, publicata în Monitorul Oficial nr. 429 din 31 iulie 2001

 

HOTARÂREA nr. 1085/11.09.2003 pentru aplicarea unor prevederi ale legii nr. 161/2003 privind unele masuri referitoare la implementarea Sistemului Electronic National

 

HOTARÂREA nr. 538/7.04.2004 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003

 

LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice 

 

LEGE nr.272 din 29 Iunie 2006 pentru completarea art.7 din Legea nr.506/2004

 

Legislatie Achizitii Publice Electronice

 

 

ORDONANTA nr.34/2006

Ordonanta de urgenta privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

 

LEGEA nr.337/2006 

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

HOTARAREA Guvernului nr.925/2006 

Hotarare privind aprobarea normelor de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii  


Legislatie Transporturi Auto


HOTARÂREA nr. 1173 din 02.10.2003 privind atribuirea electronica si distribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa.

 

ORDIN nr. 1842 din 04.12.2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora.